Vandevelde Niels (Vandevelde Tuin- en landschapsarchitect), hierna VANDEVELDE NIELS genoemd
Lammekensstraat 17, 9700 oudenaarde
BE 0655.724.057
0476 597 362
vandevelde.niels@outlook.com

VANDEVELDE NIELS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via vandevelde.niels@outlook.com

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

VANDEVELDE NIELS verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

A.     Uw bestelling uitvoeren

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, factuuradres, leveringsadres, telefoonnummer en/of gsm-nummer, evt. ondernemingsnummer en soms ook uw woonadres nodig. Zo kunnen we uw bestelling registreren, beheren, uitvoeren, opvolgen en boekhoudkundig verwerken. Wij bewaren de gegevens over uw bestelling gedurende de wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar.

 

B.     Getuigenissen & beeldopnamen

Wij vinden de reacties van onze klanten heel waardevol. Indien u ons toestemming geeft, plaatsen wij uw getuigenis en/of beeldopnamen van uw afgewerkte tuin(en) / landschap(pen) op onze online kanalen (website, sociale media). Wij maken uw naam of andere persoonsgegevens niet zichtbaar, tenzij u dit wenst. Voornoemde getuigenissen/beeldopnamen worden verwerkt totdat u ons vraagt om die te verwijderen.

 

C.     Sociale media

Als u social media gebruikt (vb. facebook), dan kan u op sommige van onze websitepagina’s inloggen met uw social media account en deze pagina’s delen op uw sociale media (vb. via een ‘like’ of ‘share’ knop). Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van uw social media platform aandachtig te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens worden gebruikt, hoe en waarom deze gegevens worden gebruikt, en hoe u uw privacy voorkeuren kan aanpassen.

 

D.    Misbruik en fraude

Wij kunnen klantengegevens gebruiken om misbruik en fraude te voorkomen en te onderzoeken. Indien nodig, kunnen wij klantengegevens doorgeven aan de bevoegde overheden.

 

E.     Professionele klanten, partners, leveranciers

Ook van onze van professionele klanten, partners en leveranciers houden wij persoonsgegevens bij van de contactpersoon (naam, adres, e-mailadres, gsm-nummer, telefoon- en/of gsm-nummer, professionele activiteit, financiële gegevens). Wij gaan met deze gegevens even vertrouwelijk om als met andere klantengegevens.

Rechtsgronden van de verwerking

VANDEVELDE NIELS verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

  • toestemming (zie hoger, B)
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (zie hoger, A, E)
  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zie hoger, D)
  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen (D)


Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

Doorgifte aan derden

VANDEVELDE NIELS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Voor zover noodzakelijk delen wij uw gegevens wel met onze medewerkers en professionele raadgevers. Verder delen wij uw gegevens, voor zover noodzakelijk, uitsluitend met derde partijen voor:

  • het uitvoeren van uw bestelling (leveranciers, transporteurs, onderaannemers).
  • het verzorgen en laten functioneren van de websiteomgeving.


Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen. 

Voor zover sommige van onze leveranciers gevestigd zijn buiten de Europese Unie, delen wij uw persoonsgegevens enkel met derden buiten de EU indien een verwerkersovereenkomst van toepassing is en er voldoende bescherming gegarandeerd is op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (vb. EU-VS Privacy Shield).

Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

U kan uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd.  Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Wij gebruiken volgende cookies:

Google Analytics: Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar vandevelde.niels@outlook.com. Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto en geboortedatum). 

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00,
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

Wijziging privacy statement

VANDEVELDE NIELS kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 6/12/2019